Zastosowanie przypinek w turystyce – jak promować region?